Ypourgeio ependyseisFLNEAETPA

Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2023 20:40

Αποζημιώσεις de minimis για τους παραγωγούς μήλου της Π.Ε. Αρκαδίας

Ακολουθεί η από κοινού επιστολή με το Επιμελητήριο Αρκαδίας  προς όλους τους αρμόδιους σχετικά με αποζημιώσεις de minimis για τους παραγωγούς μήλου της Π.Ε. Αρκαδίας

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 13:08

Συμβολαιακή γεωργία: Άνοιξε η πλατφόρμα για μείωση του φόρου εισοδήματος των αγροτών κατά 50%

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, 12 Δεκεμβρίου, η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημιουργήθηκε ειδικά για την υποβολή στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, με σκοπό τη μείωση του φόρου εισοδήματος, κατά 50%, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ήδη από το φορολογικό έτος 2022.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: myAADE//Εφαρμογές//Επιχειρήσεις//mybusinessSuport.

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων τα δεδομένα των συμβάσεων (ποσότητα, τιμή κ.λπ.) που αφορούν πωλήσεις προϊόντων εντός του  2022 υποβάλλονται μέχρι και τις 28/2/2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τους αγοραστές μέχρι και τις 31/3/2023.

Στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλονται και επιβεβαιώνονται, αντίστοιχα, και τα δεδομένα των συμβάσεων που συνάφθηκαν από 26/5/2022  και έως 31/12/2022, από παραγωγούς για τη χορήγηση της μείωσης φόρου εισοδήματος κατά 30% από το επόμενο φορολογικό έτος.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κατά 50%, απαιτείται η πώληση του 75% των προϊόντων τους σε συλλογικά αγροτικά σχήματα ή μέσω συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «υλοποιείται έτσι ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά μέτρα της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και αποδεικνύεται η συνέπεια και η σταθερότητα της κυβέρνησης ως προς την εφαρμογή μέτρων για τη μεγέθυνση της οικονομίας και τη στήριξη της κοινωνίας».

Πηγή"www.naftemporiki.gr"

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 13:37

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ TOY ΑΓΡΟΤΙΚOY KTHNOΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜOY ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4673/2020 και σε εκτέλεση της 562/28-11-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», προσκαλούμε τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στις 08 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πρωινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διατάξεως :

ΘΕΜΑ  1ο: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ  2ο: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη :

α) Επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών τους.

β) Τριμελούς Εποπτικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Εάν δεν επιτευχθεί η από το Νόμο και το Καταστατικό, προβλεπόμενη απαρτία, ήτοι  εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται  και έχουν δικαίωμα ψήφου δεν είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του Α.Σ. που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, ήτοι Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παριστάμενων  μελών του Α.Σ. που έχουν δικαίωμα ψήφου (Άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ν.4673/2020 και Άρθρο 19 του καταστατικού). 

2. Δήλωση υποψηφιότητας για όλα τα Όργανα κατατίθεται από τα ενδιαφερόμενα μέλη μέχρι τρείς (3) μέρες πριν τις εκλογές και συγκεκριμένα μέχρι 05/01/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3.00μ.μ  στα γραφεία του Συνεταιρισμού  (Άρθρο 31 του Καταστατικού).

3.  Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης αντιστοιχεί στο ήμισυ του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου, αντιστοίχως, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο προς τα άνω ακέραιο αριθμό. ‘Ήτοι επί επταμελούς Δ.Σ. ο αριθμός των σταυρών είναι 4. Επί τριμελούς Ε.Σ, ο αριθμός των σταυρών είναι 2. (Άρθρο 20 παρ.3 του ν.4673/2020 και Άρθρο 31 του καταστατικού).

4. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο)

α) όποιος καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών, ασέλγεια σε ανήλικο, βιασμό, για τα αδικήματα του άρθρου 35 του ν.4673/2020 και για οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της συνεταιριστικής περιουσίας.

β) όποιος κηρύχθηκε σε πτώχευση ή ήταν νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν κηρύχθηκε συγγνωστός ή έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση.

γ) μέλος του Α.Σ. που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στον νόμο και στο καταστατικό.

5. Δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης του συνεταιρισμού έχουν, από τα μέλη – συνεταιριστές, εκείνα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού και υποβάλλουν τη δήλωση ΟΣΔΕ σε αυτόν και έχουν συναλλαγές με τον συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις δύο (2) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Για τα μέλη - συνεταιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις ως μέλη του συνεταιρισμού, η προϋπόθεση του προηγουμένου εδαφίου περιορίζεται σε μία διαχειριστική χρήση.

6. Η ταυτόχρονη συμμετοχή των ιδίων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται.

7. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του εποπτικού συμβουλίου μέλος του συνεταιρισμού, το οποίο κατά την προηγούμενη θητεία, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ίδιου συνεταιρισμού ή είναι σύζυγος μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή συνδέεται με αυτό με συγγένεια έως και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Τα μέλη, προκειμένου να ψηφίσουν απρόσκοπτα, θα πρέπει να έχουν μαζί τους Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Βιβλιάριο Ασφαλιστικού Φορέα. 

                  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

«Η ΕΝΩΣΗ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΤΙΝΑΣ

Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022 08:52

Διαγωνισμός με έπαθλο πατατοεξαγωγέα Nemathorin

Ο νικητής του διαγωνισμού nemathorin

Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συν/σμού Αρκαδίας στο υποκατάστημα της Τεγέας η παράδοση του πατατοεξαγωγέα στα πλαίσια της φετινής καμπάνιας του Nemathorin στον τυχερό παραγωγό κ. Κατσογιάννη Κώστα .

Παρόντες κατά την παράδοση εκ μέρους του Α.Κ.Σ.Α ήταν ο Γενικός Διευθυντής γεωπόνος κ Μαρκόπουλος Γιώργος ,καθώς επίσης και ο διαχειριστής του υποκ/στήματος Τεγέας και παραγωγός πατάτας κ Αρμόνης Γιώργος .

Την εταιρεία ΧΕΛΑΑΦΑΡΜ εκπροσώπησε ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Παπαποστόλου μαζί με τους Γεωπόνους Κ.Πλακογιάννη υπεύθυνο Πωλήσεων περιοχής και τον Βαγγέλη Καλαντζή τεχνική υποστήριξη στην περιοχή .

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 11:39

Συμφωνία με την Αίγυπτο για εργάτες γης

Προβλέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα 5.000 εργατών γης

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 20:01

Καστανιά: Απούλητη έμεινε η παραγωγή – Ξεραίνονται οι καρποί στα κτήματα

Την απελπιστική κατάσταση την οποία βιώνουν περιγράφουν οι καστανοπαραγωγοί του Πάρνωνα

Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2022 14:33

Αιτήσεις για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 είναι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για αγορές λιπασμάτων που πραγματοποιήθηκαν με παραστατικά που εκδόθηκαν από 01/10/2021 έως και 30/09/2022.

    Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», στα πλαίσια της υποβοήθησης των παραγωγών, αναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων.

 • Απαραίτητά δικαιολογητικά:
  • Τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων που εκδόθηκαν από 01/10/2021 έως και 30/09/2022.
  • Κωδικοί

    Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 15/11/2022 έως τις 25/11/2022 :

 • Στα γραφεία του Συνεταιρισμού στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8     ( 2ος όροφος), τηλ. 2710230603, 2710230604.
 • Στο κατάστημα Άστρους Κυνουρίας στη διεύθυνση 1ο χλμ. Ε.Ο. Άστρους -Λεωνιδίου, τηλ. 2755022140.

Σημαντική επισήμανση: Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν έχουν επικαιροποιήσει την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Συνεταιρισμό μας.  

Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022 14:29

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση από την 1η Νοεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρίου 2022.

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», στα πλαίσια της υποβοήθησης των παραγωγών, αναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων.

Προτεραιότητα στη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης θα έχουν οι παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι) κατά το έτος υποβολής της αίτησης, καθώς και όσοι κατέχουν ήδη αμπελοτεμάχια εκτάσεως 5 έως 50 στρεμμάτων.

 

 • Απαραίτητά δικαιολογητικά:
  • Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2021
  • Ταυτότητα
  • Ε9 και συμβόλαια (για ιδιόκτητα αγροτεμάχια) ή ενοικιαστήριο διάρκειας 8 ετών
  • Αμπελουργικό μητρώο
  • Συντεταγμένες αγροτεμαχίων σε ΕΓΣΑ 87.
  • Κωδικοί εισόδου στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως τις 01/12/2022:

 • στα γραφεία του Συνεταιρισμού στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8 ( 2ος όροφος), τηλ. 2710230604.
Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022 13:46

Εξαγωγές φρούτων και λαχανικών: Αυξημένες κατά 6,4% το 8μηνο του 2022

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 13:15

Δηλώσεις Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Υπενθυμίζουμε στους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ότι θα πρέπει να υποβάλλουν «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων».

Η δήλωση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ.

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», στα πλαίσια της υποβοήθησης των παραγωγών στις συναλλαγές τους με τους δημόσιους φορείς, αναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων συγκομιδής.

 • Απαραίτητά δικαιολογητικά: Τιμολόγια
 • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2710230604- Γραφεία Τρίπολης, 28ης Οκτωβρίου 8

                                                       2710556738- Κατάστημα, Στάδιο Τεγέας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων είναι η 15η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022