Μήλα

Μήλα

 

 

Στο Στάδιο Τεγέας, στους ψυκτικούς χώρους που διαθέτουμε σε παραγωγούς της περιοχής μας, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε αλλά και να συσκευάσουμε, μήλα διάφορων ποικιλιών ώστε να  ικανοποιήσουμε και τον πιο απαιτητικό πελάτη

Διαθέτουμε πιστοποιητικό συσκευασίας iso22000